Proč potřebujeme testosteron? A jak udržet hladinu testosteronu

Testosteron je klíčovým mužským hormonem, který má vliv na plodnost, svalovou hmotu, distribuci tuku i produkci červených krvinek.

Ve chvíli, kdy hladina testosteronu klesne pod určitou úroveň, mohou se u muže objevit problémy jako hypogonadismus (porucha funkce pohlavních žláz) či neplodnost. Naštěstí existují způsoby, jak mohou lidé s nízkou hladinou testosteronu tuto situaci řešit a hladinu hormonu zvýšit.

Nízká hladina testosteronu je stále běžnějším problémem a lékaři dnes předepisují pětkrát více doplňků na zvýšení jeho hladiny než v roce 2012.

V následujícím textu je popsána funkce testosteronu a také důvody, proč by se muži měli ztráty tohoto hormonu s přibývajícím věkem bát.

 

Stručná fakta o testosteronu

 • Testosteron reguluje v mužském těle celu řadu různých procesů
 • Hladina testosteronu má tendenci se s rostoucím věkem snižovat
 • Doplňky s prohormony (prohormon = prekurzor hormonu) nemají vliv na hladinu testosteronu
 • Testosteronové přípravky jsou předepisovány pouze v případě řešení specifických problémů, mezi které nepatří přirozený úbytek testosteronu v důsledku stárnutí
 • Substituční terapie testosteronem (TRT – Testosterone Replacement Therapy) je existujícím řešením problému, je však spojena s řadou rizik a možných vedlejších účinků

TIP: přečti si recenzi jednoho z nejoblíbenějších přípravků na testosteron

 

Co je testosteron?

Testosteron je hormon zodpovědný za vývoj charakteristických mužských pohlavních znaků. Hormony jsou chemické látky přenášející informace spouštějící v těle nezbytné procesy. Testosteron produkují i ženy, obvykle však v mnohem menším množství.

Jedná se o androgen (obecný termín pro látku stimulující vývoj mužských pohlavních charakteristik) produkovaný primárně varlaty v buňkách označovaných jako Leydigovy.

Předpokládá se, že u mužů reguluje testosteron kromě produkce spermií i mnoho dalších funkcí, mezi které patří i ty následující:

 • Sexuální apetit
 • Kostní hmota
 • Rozložení tuku
 • Síla a svalová hmota
 • Produkce červených krvinek

Srovnání přípravků na zvýšení testosteronu

Bez potřebného množství testosteronu se muž stává neplodným, neboť tento hormon pomáhá při vývoji spermií.

Ačkoliv se jedná o mužský pohlavní hormon, testosteron přispívá k sexuálnímu apetitu a síle svalů i u žen. V jejich případě je ale jeho potenciální nadbytek spojen s neplodností či vypadáváním vlasů.

Hladina testosteronu je řízena podvěskem mozkovým, hypofýzou. Jakmile je vyprodukován, hormon je do těla transportován krví tak, aby mohl plnit své důležité funkce.

Co je to testosteronová nerovnováha

Nízká nebo naopak příliš vysoká hladina testosteronu mohou vést k dysfunkcím těch částí našich těl, které jsou hormonem regulované.

Má-li muž testosteronu málo – hypogonadismus – může zažívat následující:

 • Nižší sexuální apetit
 • Erektilní dysfunkce
 • Malý počet spermií
 • Růst nebo natékání prsní tkáně

Postupem času se mohou typu symptomy vyvinout následujícím způsobem:

 • Ztráta ochlupení
 • Úbytek svalové hmoty
 • Snížení síly
 • Nárůst tělesného tuku

Chronický nedostatek testosteronu může vyústit i v osteoporózu, změny nálad, únavu či zmenšování varlat.

Mezi příčiny potom můžeme počítat:

 • Zranění varlat, kastrace
 • Infekční onemocnění varlat
 • Některé medikace, často např. opiátová analgetika
 • Poruchy ovlivňující hladiny hormonů, např. nádory hypofýzy nebo vysoká hladina prolactinu
 • Chronická onemocnění včetně obou druhů diabetu, choroby ledvin a jater, obezita a HIV/AIDS
 • Genetické poruchy jako je Klinefelterův syndrom, Prader-Williův syndrom, hemochromatóza, Kallmanův syndrom a myotonická dystrofie

Na druhé straně platí, že přílišné množství testosteronu (tento problém postihuje především mladé muže a je ve srovnání s tím předchozím o mnoho vzácnější) může vést ke startu puberty již před dovršením věku 9 let.

U žen může vysoká hladina testosteronu vést k vypadávání vlasů, hlubokému hlasu či nepravidelností v menstruačním cyklu, kromě toho však také:

 • Růst a natékání klitorisu
 • Změny tvarů těla
 • Zmenšování prsou
 • Mastná kůže
 • Akné
 • Růst ochlupení po těle, okolo rtů a na bradě

Nedávné studie také spojují vysokou hladinu testosteronu se zvýšeným rizikem vzniku děložních myomů.

Testosteronovou nerovnováhu lze odhalit prostřednictvím krevních testů a po určení diagnózy lze zahájit příslušnou léčbu.

 

Stárnutí a hladina testosteronu

Pokles hladiny testosteronu je se zvyšujícím se věkem přirozenou věcí.

Důsledky postupného snižování koncentrace testosteronu poutají v posledních letech stále více a více pozornosti. Jinak se tento fenomén nazývá také hypogonadismus s pozdním nástupem.

Po čtyřicítce ztrácejí muži okolo 1.6 % hormonu každý rok. Okolo šedesátky klesne hladina testosteronu na úroveň, která by u mladších mužů vedla k diagnóze hypogonadismu.

O 4 z 10 mužů lze říci, že hypogonadismus maí před svými pětačtyřicátými narozeninami. Počet případů, při kterých je hypogonadismus diagnostikován starším mužům, narostl od roku 2012 o 170 procent.

Nízká hladina testosteronu byla u starších mužů spojována se zvýšenou úmrtností. Hypogonadismus s pozdním nástupem se stal oficiální diagnózou i přes to, že mnoho symptomů lze spojit s normálním stárnutím.

Za symptomy hypogonadismu s pozdním nástupem jsou považovány:

 • Snížená kvalita erekce, především v noci
 • Snížení libida
 • Změny nálady
 • Omezené kognitivní funkce
 • Únava, deprese, vztek
 • Pokles svalové hmoty a síly
 • Ústup tělního ochlupení
 • Změny na kůži
 • Pokles kostní hmoty a hustoty kostních minerálů
 • Nárůst abdominální tukové hmoty

Hypogonadismus s pozdním nástupem je spojen kromě sexuálních dysfunkcí i s metabolickými a kardiovaskulárními onemocněními.

Míra poklesu hladiny testosteronu se u každého jednotlivce liší, čím dál tím více mužů ale zažívá následky nedostatku testosteronu. Důvodem je i to, že se prodlužuje střední doba života a stále více mužů se dožívá věku 60 let.

Důsledkem je stále narůstající řada mužů prožívajících pokles hladiny testosteronu spojený se stárnutím.

Nízká hladina testosteronu a léčba

Léčba hypogonadismu jakožto choroby se liší od terapie hypogonadismu s pozdním nástupem u starších mužů.

 

Testosteronové doplňky

Jedna z navrhovaných terapií spočívá v podávání testosteronových doplňků. Nejde ovšem o běžnou věc.

Existuje studie, která se zaměřila na účinky testosteronových doplňků v dávkách 80 miligramů denně podávaných starším mužům s nízkou hladinou hormonu. Konkrétně tato studie sledovala následující parametry:

 • Funkční mobilita
 • Kognitivní funkce
 • Hustota minerálů v kostech
 • Tělesné složení
 • Obsah lipidů
 • Kvalita života

Výzkum nenašel žádné nepříznivé účinky při příjmu dvou dávek denně. Stejně tak ale testosteronové doplňky neměly v případě hustoty minerálů v kostech, funkční mobility nebo kognitivních funkcí ani pozitivní účinky. Určitý efekt byl pozorován o tělesného složení a u metabolických rizikových faktorů.

V porovnání s placebem byly pozorovány tyto rozdíly:

 • Zpomalení nárůstu tělesné hmotnosti
 • Snížení tělesného tuku

Nicméně, platí, že dokud nebudou k dispozici výrazně silnější důkazy o benefitech a bezpečnosti této testosteronové léčby, bude limitována pouze na pacienty s vážnými klinickými symptomy souvisejícími s nízkou hladinou testosteronu.

Americká agentura FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) vydala doporučení, podle kterého nejsou testosteronové doplňky vhodné pro léčbu hypogonadismu s pozdním nástupem a měly by být předepisovány pouze ve zcela specifických případech.

Srovnání přípravků na zvýšení testosteronu

Substituční terapie testosteronem

Substituční terapie testosteronem (TRT) může pomoci obnovit některé funkce ovlivněné nízkou hladinou testosteronu.

Studie ukázaly, že TRT terapie ovlivňuje především hustotu minerálů v kostech a úroveň hemoglobinu v krvi, nikoliv však např. mentální schopnosti.

Terapie může být realizována následujícími způsoby:

 • Kožní gely a náplasti
 • Injekce
 • Tablety absorbované skrze dásně

Vyloučit ale nelze vedlejší účinky, mezi které patří:

 • Zvýšená produkce červených krvinek
 • Zvětšení prostaty nebo prsou
 • Akné
 • Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění (byť zde je stále potřeba podrobnější výzkum)
 • Dýchací obtíže ve spánku (ve výjimečných případech)

Rozhodování pro terapii TRT nevyhnutelně znamená rozhodování mezi jejími přínosy a riziky.

Jedna z nedávných studií např. spekuluje o pozitivním vlivu na celkovou úmrtnost a riziko infarktu u mužů, jejichž hladina testosteronu byla normalizována prostřednictvím TRT terapie.

Výzkum je však v současné době v některých případech dvojznačný a bude potřeba dalších studií pro to, aby lékaři plně pochopili potenciální rizika a benefity a také aby identifikovali ty, kterým může nejvíce pomoci.

Prohormonální doplňky a srdeční choroby

Prohormony jsou druhem steroidů. Často jsou využívány na podporu hubnutí či při posilování a budování svalové hmoty.

Celá řada prohormonů je mužům inzerována coby prostředek pro řešení nízké hladiny testosteronu. Tyto doplňky mohou obsahovat dehydroepiandrosterone (DHEA) a rostlinný produkt Tribulus terrestris. NA syntetické anabolické steroidy se však v některých zemích vztahuje přísný zákaz.

K dispozici jsou samozřejmě i legální alternativy. Avšak jen velmi málo důkazů podporuje tvrzení, že prohormonální doplňky skutečně ovlivňují hladinu testosteronu. Jejich užívání může navíc dokonce představovat zdravotní riziko. Zákony většinou nepožadují pro rostlinné přípravky schvalovací proces a opatrnost je tedy rozhodně na místě.

Prohormony mohou zvýšit hladinu testosteronu, současně ale také mohou zvyšovat hladinu estrogenu, ženského hormonu. Mohou také způsobovat nerovnováhu krevního cholesterolu a snižovat hladinu cholesterolu „dobrého“.

Potenciální vedlejší účinky prohormonů ve spojení s neprokázanými pozitivními efekty z nich dělají špatnou, či dokonce přímo nebezpečnou, volbu.

Vše o testosteronu – Shrnutí

Pro muže je určitá hladina testosteronu důležitá, její postupný pokles je ale přirozenou věcí. V případě vážných či chronických příznaků nízké hladiny testosteronu, jedná se o pravděpodobně o příznak choroby nebo jiného patologického stavu.

Léčba může vést k nechtěným vedlejším účinkům a je tedy zásadní, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi očekávanými benefity a riziky dané terapie. Nízká hladina testosteronu často nemá žádné škodlivé efekty a léčbu nevyžaduje.

Vždy si promluvte s lékařem a poraďte se s ním o tom, zda je léčba opravdu nutná a v případě, že ano, jaká je její nejlepší forma.

zdroj: www.medicalnewstoday.com

Klidně sdílej!

Kryštof
Kryštof

Milovník adrenalinových sportů, aut a hlavně dobrého alkoholu a hodinek