Škola smyku

Škola smyku je typ výcvikového programu, který se zaměřuje na naučení řidičů základů správného ovládání vozidla při smyku. Cílem těchto kurzů je poskytnout řidičům dovednosti a znalosti potřebné k tomu, aby byli schopni zvládat různé situace na silnici, včetně řízení na kluzkém povrchu nebo při náhlé změně počasí.

Škola bezpečné jízdy je obecně širší kategorií, která se zaměřuje na poskytování řidičům různých dovedností a znalostí potřebných pro bezpečné a efektivní řízení. Tyto kurzy mohou zahrnovat nejen výcvik v oblasti smyku, ale také v jízdě za různých okolností, jako je řízení v hustém provozu nebo na dálnici, a také na správné reakce v případě nouze nebo havárie. Škola bezpečné jízdy může být vhodná pro řidiče všech úrovní zkušeností a může pomoci zlepšit jejich schopnosti a bezpečnost na silnici.

Školení smyku a bezpečné jízdy v AKCIPodívat se