Školení řidičů online: Moderní a velmi efektivní metoda proškolování

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje mnohem více než jen všeobecně známá školení o požární ochraně či bezpečnostních předpisech. Nedílnou součástí BOZP je také povinné školení zaměstnanců, kteří ve své pracovní době využívají služební automobily, a to bez ohledu na to, jak často a kde.

Povinnost definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 103). Nedodržením se zaměstnavatel vystavuje riziku vysoké pokuty. Osvědčení o absolvovaném školení může vyžadovat například pojišťovna při řešení škodní události.

Školení řidičů je povinné jak pro zaměstnance, kteří automobil řídí občas či se s ním nepohybují po veřejných komunikacích, ale jen po areálu firmy (například ve skladu). Pro zaměstnavatele tato povinnost představuje administrativu a výdaje navíc, což do značné míry řeší inovativní koncept školení řidičů online.

knightrider.cz_king-skoleni_cz_01

Prezenční školení řidičů je pro firmy zbytečně komplikované a pro zaměstnavatele ani zaměstnance není tak efektivní jako e-learningová forma. Zaměstnanci jsou nuceni přerušit svou práci a přesunout se ve stanovený na místo konání přednášky, ze které si příliš mnoho nových informací neodnesou.

Oproti prezenční variantě má školení řidičů online několik podstatných výhod. Zaměstnanci mohou přednášku zhlédnout kdykoliv a z jakéhokoliv počítače. Odpadá tedy nutnost hromadného proškolení všech pracovníků, v konkrétní termín, na jednom místě.

knightrider.cz_king-skoleni_cz_02
Ukázku z e-lerningového školení si můžete prohlédnout zde.

Další výhoda spočívá v lehce stravitelné formě školení. E-learning je interaktivní, zábavný a v konečném důsledku si zaměstnanci zapamatují mnohem více nových informací. Zaměstnavatelé samozřejmě vítají také to, že je online kurzy stojí podstatně méně peněz.

Chcete-li se o problematice školení řidičů dozvědět více, přečtěte si informace o kurzech na www.king-skoleni.cz.

Klidně sdílej!

Kryštof

Milovník adrenalinových sportů, aut a hlavně dobrého alkoholu a hodinek